หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  User Online
ผู้เยี่ยมชม5  คน
สมาชิก0  คน
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง
  สำคัญมาก !!!
ผู้เรียนต้องดูทุกคน
 • คำแนะนำการเรียน เป็น Pdf 
 • รายชื่อหลักสูตร

  01 หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิก
  A01 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  A02 : วิชาการทะเบียนพล
  A03 : วิชาการเรียกและส่งพล
  A04 : วิชาการกำลังสำรอง
  A05 : วิชาระเบียบงานสารบรรณ
  A06 : วิชาการจัดกองทัพบกและเหล่าทหารในกองทัพบก
  A07 : วิชาการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
  A08 : วิชาแผนที่
  A09 : วิชาการรักษาความปลอดภัย
  A11 : วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
  A12 : วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
  A13 : วิชาการปฎิบัติการกิจการพลเรือน
  A14 : วิชาการข่าว
  A15 : วิชาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
  A16 : วิชาการบรรยายสรุปทางทหาร
  A17 : วิชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
  A18 : วิชากิจการอาสารักษาดินแดน
  A19 : วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน
  A20 : วิชาโรคติดต่อร้ายแรงและความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
  A21 : วิชาการศาสนาและศีลธรรม
  A22 : วิชาประวัติศาสตร์
  A23 : วิชาสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐาน
  A24 : วิชาภาษาไทย
  A75 : วิชาทหารราบ
  A76 : วิชาทหารม้า
  A77 : วิชาทหารปืนใหญ่
  A78 : วิชาทหารช่าง

  Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
  license agreement Version : 5.3