หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  User Online
ผู้เยี่ยมชม5  คน
สมาชิก0  คน
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง
  สำคัญมาก !!!
ผู้เรียนต้องดูทุกคน
 • คำแนะนำการเรียน เป็น Pdf 
 • รายชื่อหลักสูตร

  03 หลักสูตรนายทหารสัสดี ระดับผู้บริหาร (ผ่านสื่ออี
  C61 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  C63 : วิชาการเรียกและส่งพล
  C64 : วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานสายงานสัสดี
  C65 : วิชาการเงินและงบประมาณ
  C66 : วิชาการข่าวกรอง
  C67 : วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ (เบิก,ควบคุม,จำหน่าย)
  C68 : วิชาการบริหาร
  C69 : วิชาการจัดทำโครงการ

  Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
  license agreement Version : 5.3