หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
  LINKS ที่สำคัญ
 
 


  

รายชื่อหลักสูตร

03 หลักสูตรนายทหารสัสดี ระดับผู้บริหาร (ผ่านสื่ออี
C61 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
C63 : วิชาการเรียกและส่งพล
C64 : วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานสายงานสัสดี
C65 : วิชาการเงินและงบประมาณ
C66 : วิชาการข่าวกรอง
C67 : วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ (เบิก,ควบคุม,จำหน่าย)
C68 : วิชาการบริหาร
C69 : วิชาการจัดทำโครงการ

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.3