ระบบงานทะเบียนพล นศท. (สถานศึกษาวิชาทหาร)

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน v.2.1 serv.54


ประกาศ : ปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานบริการข้อมูลออนไลน์ของกรมการปกครอง ในการสมัคร นศท. ได้ตลอดเวลา (24/7 service)

หากมีข้อสงสัย/พบปัญหาข้อขัดข้อง กรุณาติดต่อ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ร.ต.ธีรวัฒน์ โทร. 097-061-2833 , 02-226-4427 หรือ Line TDC :

Best Preview in Google Chrome 1366x768 © Copyright 2008-2019 Territorial Defense Command
Active Sessions : 8 / Max Active Sessions : 19